Usluge

Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Lijepi dani pruža usluge smještaja za starije i nemoćne osobe. Usluge pružamo u timu, u za to prilagođenom prostoru, a sve kako bi se naši korisnici osjećali ugodno u prostoru u kojem žive.

Pružamo uslugu skrbi stalnog smještaja za 19 korisnika.
Skrb pružamo u više stupnjeva njege pokretnim korisnicima, djelomično pokretnim i nepokretnim korisnicima, kao i starijim osobama sa određenom dijagnozom demencije.

Ukoliko želite saznati više o nama slobodno nas kontaktirajte ili posjetite na našoj lokaciji.

Kontakti na poveznici: http://www.lijepidani.com/kontakti